مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

روبداد کارآفرینانه کارآفرینی خانگی ( کسب و کارهای خانگی) در روز چهارشنبه 30 دی ماه با حضور علاقمندان، مهمانان ویژه و اساتید دانشگاه با مرور قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی توسط مهندس وحید سعدی دانشجوی دکتری تخصصی کارافرینی برگزار شد.

 

در این کارگاه خانم دکتر نیک رفتار  مفاهیم و نظریات کارآفرینی در حوزه کسب و کارهای خانگی را برای حضار ارایه نمودند در ادامه مهندس سعدی ضمن بیان ضرورت تشخیص و بهره برداری از فرصت ها خصوصا در حوزه کسب و کارهای خانگی، اهداف مدنظر برای طراحی و برگزاری کارگاه کارآفرینی خانگی را بیان نمودند.

نمایندگان صندوق کارآفرینی امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور خود و بیان قوانین و نیز رویه های اجرایی دستگاه های ذیربط، نحوه بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از تسهیلات قانون گذار تبیین و به سوالات حاضرین مبسوط پاسخ دادند.

در بخش دوم کارگاه 3 نفر از کارآفرینان خانگی آقایان پورتقوی، فدایی و خانم نهضمتی ضمن بیان داستان موفقیت شان، از مرحله ایده پردازی تا ایجاد و رشد کسب و کار خانگی به ترتیب در حوزه صنایع اسباب بازی، تولید فیلتر هوا و صنایع دستی(هویه کاری)، آمادگی کامل خود را برای ارایه مشاوره و حمایت کامل از علاقمندان برای آموزش و بهره برداری از فرصت های موجود در رشته تخصصی مصوب مرتبط با مشاغل خانگی مدنظرشان را اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا محمدکاظمی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، در انتهای کارگاه ضمن بیان شمه ای از الگوهای توسعه کشورها با ذکر مصادیق، یکی از ره های توسعه اقتصادی کشور بر مبنای مدل های علمی موجود همین ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارآفرینی خانگی بیان نمودند.

در پایان کارگاه با هدایای تهیه شده توسط مهندس سعدی از حضور مهمانان ویژه توسط دکتر کاظمی تقدیر به عمل آمد.

همچنین ایشان با طرح سوال "کدام کشور در جهان پیشرو کسب و کارهای خانگی استست؟" برای حضار به قید قرعه به نفر منتخب نیز هدیه ویژه ای اهدا گردید.

با تقدیر و تشکر از اساتید دانشکده کارآفرینی، مسئولان دولتی و کسانی که در اجرای اثربخش کارگاه نقش آفرینی نمودند، تقدیر و تشکر کامل به عمل آمد.