مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۱ مطلب با موضوع «کسب و کار :: دانش و مهارت» ثبت شده است

۲۲ارديبهشت

 ۱.معنی‌یابی

در اثر محرک ماشین‌های هوشمند ما نیاز به این مهارت داریم. این مهارت کاری عبارت است از تعیین معنی و مفهوم عمیق‌تر آن‌چه بیان می‌شود.

 

۲.هوش اجتماعی

در اثر دو محرک ماشین‌های هوشمند، و اتصال جهانی ما به این مهارت نیاز داریم. این مهارت عبارت است از توانایی اتصال و ارتباط با دیگران به روشی عمیق و مستقیم برای واکنش‌های احساسی و هیجانی و بر هم‌کنش‌ها یا تعاملات مطلوب.

 

۳.تفکر بدیع و انطباقی

در اثر دو محرک ماشین‌های هوشمند، و اتصال جهانی به این مهارت نیاز خواهیم داشت. این مهارت کاری عبارت است از خبرگی در تفکر و حل مسائل، و واکنش فراتر به هر آن‌چه تکرارشونده و مبتنی بر قواعد است.

 

۴.صلاحیت چند فرهنگی

دو محرک سازمان‌های ابرساختاریافته، و اتصال جهانی ایجاب خواهند کرد این مهارت را بیاموزیم. این مهارت عبارت است از توانایی فعالیت در مکان‌های فرهنگی متفاوت.

 

۵.تفکر رایانشی

دو محرک اصلی این مهارت عبارت‌اند از بوم‌شناسی رسانه‌های جدید، و جهان رایانشی. این مهارت عبارت از ترجمه و تفسیر حجم زیادی از داده‌ها به مفاهیم انتزاعی، و نیز فهم داده‌ها بر مبنای استدلال است.

 

۶.سواد رسانه‌های جدید

سه محرک شامل طول عمر، بوم‌شناسی رسانه‌های جدید، و سازمان‌های ابرساختاریافته دلیل اصلی نیاز به این مهارت هستند. این مهارت عبارت است از توانایی دسترسی منتقدانه و ایجاد محتوا که از اشکال رسانه‌ای جدید استفاده می‌کنند، و نیز اهرم قراردادن این رسانه‌ها برای ارتباطات قانع کننده.