مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

چهار خدمت کلیدی برای مشتری

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۰۳ ق.ظ

🌟چهار خدمت کلیدی برای مشتری در فرایند فروش کالا یا خدمات عبارتند از  : 

 1- خدمات قبل از فروش  (Brand marketing) ؛ 
 2- خدمات حین فروش (Trade marketing)؛
 3- خدمات پس از فروش (After sales marketing)؛
 4- خدمات بدون فروش (Value marketing)


خدمات قبل از فروش : خدماتی هستند که به مشتریان می دهیم تا با محصول ما آشنا شوند مثلا اگر عرضه کننده ابزار برقی هستیم اجازه می دهیم با ابزار مربوطه در فضایی که آماده کرده ایم کار کنند و اگر پذیرفتند یک نمونه نو می خرند.

 

خدمات حین فروش : به پذیرایی از مشتری،فراهم سازی امکان رفاه بیشتر و مجموعه فعالیت های اتفاق افتاده در محل عرضه و فروش کالامربوط می شود. 

خدمات پس از فروش : به تعهدات و گارانتی مربوط میشود. ضمانتی که به مشتری سپرده آیم .

 

 خدمات بدون فروش : خدماتی است که به مشتریان بالقوه می دهیم تا در آینده مشتری ما بشوند این موضوع هم نوعی سرمایه گذاری مهم است.