مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

رشته‌های اشتغالزای صنعتی با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در 7 ماه منتهی به مهر 93 معرفی شدند. بر این اساس «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» پنج رشته صنعتی است که به ترتیب همزمان با کلید خوردن اجرای پروژه بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می‌کنند. 
بر اساس آمارهای موجود، از مجموع یک میلیون و 786 هزار و 143 شغل ایجاد شده در طرح‌های صنعتی با پیشرفت تا 20 درصد در 7 ماه منتهی به مهر امسال، ایجاد 305 هزار و 349 شغل به گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. 
پیش‌بینی اشتغال طرح‌های در دست اجرا در 33 رشته صنعتی در حالی است که محصولات غذایی و آشامیدنی در رتبه دوم اشتغال‌زایی قرار دارند؛ به طوری که در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی تا 20درصد در این رشته صنعتی برای 285هزار و 385 نفر شغل ایجاد شده است. 
رتبه سوم ایجاد اشتغال به گروه «ساخت فلزات اساسی» اختصاص یافته است؛ به طوری که براساس آمارهای صنعتی، در طرح‌های در دست اجرای این گروه صنعتی با پیشرفت تا 20 درصد برای 206 هزار و 775 نفر شغل ایجاد شده است. «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» چهارمین رشته صنعتی است که سهم آن از مجموع اشتغال ایجاد شده 134هزار و 582 نفر بوده است. همچنین گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» پنجمین گروه صنعتی است که در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی تا 20 درصد برای 110 هزار و 893 نفر شغل ایجاد شده است. نکته قابل توجه در آمارهای 7 ماه منتهی به مهر امسال از ایجاد اشتغال صنعتی این است که از بین این 5 رشته صنعتی، 4 رشته «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با تکمیل طرح‌های در دست اجرا نیز همچنان در صدر ایجاد اشتغال صنعتی قرار دارند. رتبه پنجم در این زمینه نیز به رشته فعالیت «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» اختصاص دارد. 
در گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100 درصد برای 30هزار و 659 نفر شغل ایجاد می‌شود. محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها نیز سهم 15هزار و 7 نفری را در ایجاد اشتغال در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100درصد در اختیار دارند. از سوی دیگر، «ساخت فلزات اساسی» سومین رشته صنعتی است که در طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد برای 10 هزار و 406 نفر شغل ایجاد می‌کند. در رتبه چهارم رشته فعالیت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» قرار گرفته است. در این میان، در طرح‌های در دست اجرا در این گروه صنعتی با پیشرفت بالای 80 درصد برای 10 هزار و 187 نفر شغل ایجاد می‌شود. رشته فعالیت «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» جایگاه پنجم را از لحاظ ایجاد اشتغال در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصد به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در این گروه برای 7 هزار و 928 نفر شغل ایجاد شده است. 
آمارهای 7 ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد در میان برترین‌های صنعتی در ایجاد اشتغال، سه‌رشته «تحقیق و توسعه»، «جمع‌‌آوری، تصفیه و توزیع آب» و «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه» نیز کمترین میزان اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت موجود طرح‌های در دست اجرای صنعتی نشان می‌دهد که در حال حاضر 64 هزار و 333 طرح با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصدی در دست اجرا است. 6 هزار و 616 طرح با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصدی، 5 هزار و 584 طرح با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصدی، 3 هزار و 529 طرح با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصدی و 4هزار و 177 طرح با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصدی در دست اجرا است.