مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ق.ظ

بیش ازنیم قرن است که کار آفرینی به عنوان یک حوزه علمی مورد توجه دانشگاههای معتبر دنیا مانند دانشگاه هاروارد ، سیاست گذاران وبرنامه ریزان سازمانها ونهادهای بین المللی مانند سازمان بین االمللی کار وبانک جهانی بوده است .

اما در سالهای اخیر توسعه کارآفرینی به عنوان یک پارادایم توسعه ، پارادایم نوین سازمان ومدیریت مورد توجه بسیاری از کشورهای نه تنها پیشرفته بلکه جوامع در حال توسعه قرار گرفته است .

اما واقعیت این است که توسعه کار آفرینی در کشوری مانند ایران مستلزم پژوهشهای نظام یافته است .در حال حاضر یکی از گام های اساسی برای توسعه کار آفرینی ارزیابی فعالیتهای کار آفرینانه است. اما این ارزیابی می باید براساس شاخصها واستانداردهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از فعالیت های کارآفرینانه درایران را ارائه نماید، بلکه بتواند قابلیت محک زنی ومقایسه با بهترین وبدترین کشورهای توسعه یافته در زمینه کار آفرینی را داشته باشد .

دیده بانی جهانی کار آفرینی (Global Entrepreneurship Monitoring)که در صدر تعریف ، تبیین وشاخصها وداده های پژوهشی جهانی در زمینه کارآفرینی از طریق انتشار گزارش های جهانی فعالیت های کار آفرینانه را در بین کشور های عضو ارائه می کند .

از این رو مجموعه کوچکی پیش روی ما قراردارد که درآن به معرفی اهداف ، ماموریتها وتاریخچه ، متدلوژی تحقیق وبرخی از یافته های مربوط به فعالیت های کارآفرینانه سال 2006 پرداخته شده است .

دیده بان جهانی کارآفرینی

دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 1997 با مشارکت دانشجویان برجسته کشورهای انگلیس ، آمریکا ، فنلاند وایرلند ، بابسون کالج ودانشکده سب وکار لندن وباحمایت قوی بنیاد کار آفرینی کافمن 2 ایجاد شد.

دیده بان جهانی کارآفرینی به عنوان کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم های علمی – پژوهشی است که ماموریت اصلی آن ارزیابی وارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی در خصوص فعالیت های کارآفرینانه است.

درحال حاضر هدف برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی برآرود سالیانه سطح ملی فعالیت های کارآفرینانه در کشور می باشد.

دراولین گزارش سالانه gem‌ که در سال 1999 منتشر شد ، تنها 14 کشور همکاری داشتند . اما اعضای این کنسرسیوم در سال 2000 و2001 به ترتیب به 21 و29 کشورافزایش یافت .

در سال 2001 کشور های مجارستان، مکزیک ، هلند ، زلاندنو ، پرتغال ، آفریقای جنوبی ، روسیه ولهستان عضو دیده بان جهانی کارآفرینی شدند .البته تعداد کشورهای عضو در سال 2002 کشورهای اکوادور ، اردن وپرو نیز به جمع این کشورها پیوستند .

ایندر حالیست کهدر سال 2006 اعضای gem به 42 کشور رسید اما در 10 اکتبر سال 2007 میلادی مهر ماه 1386 کشور ایران نیز به عضویت gem درآمد .

ازاویل سال 1387 دفتر دیده بان جهانی ایران در دانشکده کارآفرینی مطابق با برنامه زمانی اعلام شده وهمزمان با سایر کشورها برای اولین بار درایران این پروژه تحقیقاتی را به اجرا در خواهد آمد . به طور کلی پیش بینی می شود که تعداد 47 تیم ملی کشورهای عضو دربرنامه پژوهشی gem شرکت نمایند.

اهداف GEM

دیده بان جهانی کار آفرینی درحال حاضربزرگترین وبهترین مجمع دانشگاهی در سطح جهان است که درصد گرد آوری ، ارزیابی وعرضه دادههای پژوهشی معتبر در سطح بین المللی در خصوص فعالیت های کارآفرینانه کشورهای عضو است .

به طور کلی اهداف برنامه پژوهشی عبارتست از سنجش وتراز یابی سطح فعالیت کار آفرینانه میان کشورهای عضو ، کشف رابطه نظامند میانکار آفرینی ورشد اقتصاد ملی ، شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح ملی فعالیت ر حال حاضر جزو اهداف برنامه جدید پژوهشی gem در کشور محسوب می شوند.

تیم های ملی gem

ساختار منحصر به فرد این کنسرسیوم به گونه ای است که تیم های ملی ، منبع کلیدی پژوهش وانجمن gem می باشند .

تیمهای ملی منابع فوق العاده اطلاعاتی در مورد کارآفرینی ودر کشورهای خویش هستند .این تیم ها دارای شبکه ها وارتباطات مناسبی بوده واغلب در مراکزی که برای فعالیتهای کارآفرینانه به طور بین المللی به رسمیت شناخته شده اند مستقرهستند.

تیم های ملی با پشتوانه منابع بخش عمومی وخصوصس خود فعالیت می کنند . آنها باید سالیانه برای حمایت از این پروژه ملی تامین مالی کنند.

رویکرد GEM

سالیانه هر یک ازتیمهای ملی مسئول انجام نظر سنجی از جمعیت بالغ با حداقل 2000 نفر در کشور خود هستند .در حال حاضر نظر سنجی از جمعیت بزرگسال مربوط به نگرش نسبت به کارآفرینی درمیان عموم مردم است. همچنین دراین پیمایش از مردم پیرامون مشارکتشان در راه اندازی مالکیت ویا اداره کردن کسب وکار ی نظر سنجی می شود.

نظر سنجی تمی های ملی به منظور کسب اطمینان از کیفیت داده ها به روش کاملایکسان ودر یک زمان از سال جمع آوری می شوند.

این نظر سنجی هادر داخل یک فایل داده ها ی اصلی یکپارچه می شوند تا کاربران بتوانند فعالیت های کارآفرینانه رادر مراحل مختلف فرایند کارآفرینی ونیز ویژگیهای جمعیت شناختی کارآفرینان وکسب وکارهای آنان را در کشورهای عضو وبین اعضا مورد مطالعه قرار دهند.

به طور کلی توانیی منحصر به فرد gem در ارائه چشم انداز کارآفرینانه کشورها در سطح بین المللی ، اطلاعات آنها را منبع مهمی برای هرتلاش جدی به منظور مطالعه وپیگیری رفتارهای کارآفرینانه جهانی تبدیل کرده است .

کنترل کیفیت داده ها

Gem بی نقصی وکیفیت پژوهش وداده ها ی خود را مایه افتخار خویش می داند .مدیریت پژوهشی gem ‌ مسئول سرپرستی این بعد از پروژه است .

در دیده بانی جهانی کارآفرینی برای اطمینان از این که نظر سنجی از بزرگسال دارای بهترین شرایط کار پژوهشی است از فرایندهای نظیر مستند سازی نظر سنجی تیم ملی ، کمیته پژوهش وممیزی آماری استفاده می شود.

پیشرفتهای پژوهشی GEM

به طور مسلم کار آفرینی پدیده پیچیده است ومی تواند درانواع شرایط وموقعیت ها پدیدار شود .بنابراین هیچ معیار واحد یا جامعی وجود ندارد که بتواند چشم انداز کارآفرینانه کشور را نشان دهد .

در نتیجه gem‌ رویکردی کل نگر را در مطالعه کارآفرینی اتخاذ کرده است وبراین اساس مجموعه ای جامع از معیارها را با هدف چند بعدی از فعالیت های کار آفرینانه یک کشور را ارائه می دهد.

پژوهش gem‌ علاوه بر فعالیت های کارآفرینانه نوپا شاخص صاحبان کسب وکار های تثبیت شده رانیز اندازه گیری می کند. در حال حاضر صاحبان کسب وکارهای تثبیت شده کارآفرینانی هستند که بیش از 42 ماه عمر داشته وحقوق ودستمزد پرداخت کرده اند در واقع کسب وکارآنها مرحله پر خطر فرآیند کار آفرینانه را پشت سر گذاشته اند.

همچنین gem انگیزه کارآفرینانه را نیز مستند می کند. از این رو صاحبان کسب وکارها برحسب این که با تشخیص فرصت ویا از روی اجبار بر انگیخته شده اند ، تقسیم بندی می شوند که عبارتند از کارآفرینان فرصت گرا ، کارآفرینان قهری واجباری

Gem‌ ویژگی همه کارآفرینان را در رابطه با جدید بودن محصول ، میزان رقابت ، برنامه استخدامی وتوسعه کسب وکار واستفاده از فناوری مستندمی کند.

درنهایت gem‌ ویژگی های اجتماعی –اقتصادی مردم را همچون ادراکات وانتظارات آنها در محیط کارآفرینانه بررسی می کند.

البته لازم به یاد آوری است که برخی کشورها در نظر سنجی خود پرسشهایی را مطرح می کنند که آنها را قادر می سازد . کارآفرینان مبتنی بر خانواده وکار آفرینی اجتماعی را تحلیل نمایند.