مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

ده ویژگی کارآفرینان از نظر بایگراو

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷ ق.ظ

به منظور توصیف شخصیت کارآفرینان، ویلیام دی بایگراو، مدیر مرکز مطالعات کارآفرینی کالج بابسون ده ویژگی شخصیتی کارآفرینان را با ده واژه انگلیس که همگی با حرف «d» آغاز می شوند مشخص کرده و آنها را «10d» نامیده است.

  1. رویا(dream)
  2. قاطعیت (decisiveness)
  3. عملگرایی (doers)
  4. اراده (determination)
  5. وقف (dedication)
  6. عشق (devotion)
  7. توجه به جزئیات (details)
  8. کنترل سرنوشت (desting)
  9. افزایش درآمد (dollars): (انگیزه اولیه کارآفرینان ثروتمند شدن نیست. پول بیشتر وسیله سنجش موفقیت آنان است)
  10. توزیع ثروت (distribute)

برای تفکیک کارآفرین از غیر کارآفرین، ویژگی های مختلفی شناسایی شده است. دسته نخست این متغیرها که روان شناسان به آن توجه کرده اند، متغیر های شخصیتی و روان شناختی  است که رویکرد ‏ویژگی ها نامیده می شود‏. اکثر این صاحب‌نظران به دنبال کشف پاسخ این پرسش بود‏ند که کدام ویژگی های شخصیتی کار آفرین است که وی را از غیر کارآفرین متمایز می سازد‏. هدف آنان، د‏ر واقع، شناخت چگونگی  ایجاد  ‏این ویژگی های متمایز کننده ‏است. از اوایل دهه شصت میلادی، با هدف تکمیل مطالعات مربوط به ویژگی های شخصیتی، توجه جامعه شناسان و روان شناسان به دسته دیگر از مطالعات، تحت عنوان متغیر های جمعیت شناختی معطوف شد که از مطالعات آنان تحت عنوان رویکرد ‏رفتاری یاد می شود ‏(احمد پور، 1380‏، ص 76-112).