مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

برآورد رشد ۱.۵ درصدی برای اقتصاد ایران/ نرخ تورم امسال به ۴۲.۳ درصد می‌رسد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی» خود به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی ایران پرداخته است.

گزارش‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» هر 6 ماه یکبار توسط این نهاد بین‌المللی منتشر می‌شود.

 

بهبود رشد اقتصادی:

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 1.5 درصد برآورد شده است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد جهانی در سال گذشته میلادی نیز منفی 1.9 عنوان شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 نیز برابر با 1.3 است که نشان از خروج این کشور از رکود را دارد.

روند رو به رشد تولید ناخالص ملی:

به نوشته این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 منفی 1.87 درصد و برای سال جاری میلادی منفی 1.48 درصد برآورد شده است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 را افزایش داده و 1.27 درصد عنوان کرده است.

 

افزایش نرخ تورم:

برآورد این نهاد بین المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 42.3 درصد و بیش از 30.5 درصد برآوردی این سازمان در سال 2012 است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال 2014 را کاهش داده و آن را 29 درصد عنوان کرده است.

 

افزایش نرخ بیکاری:

از دیگر شاخص های مهم اقتصادی ایران که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، نرخ بیکاری است؛ درحالی که نرخ بیکاری ایران در این گزارش در سال گذشته میلادی 12.2 درصد اعلام شده است، اما برآورد این نهاد بین‌المللی از میزان بیکاری در سال 2013 در این کشور بیش از سال گذشته و حدود 13.17 درصد است.

بر اساس پیش بینی این صندوق، نرخ بیکاری در ایران در سال 2014 به 14.48 درصد افزایش خواهد یافت.

 

افزایش حجم صادرات و واردات کالا و خدمات:

حجم صادرات و واردات کالا و خدمات ایران در سال 2012 به ترتیب منفی 27.6 و منفی 19.5 درصد برآورد شده است؛ این رقم هرچند برای سال جاری میلادی نیز منفی است، اما از افزایش خبر می‌دهد. این میزان در سال 2013 برای صادرات منفی 4.57 و برای واردات منفی 0.27 درصد پیش بینی شده است.

برآورد صندوق بین المللی پول از حجم صادرات و واردات کالا و خدمات ایران در سال آینده میلادی به ترتیب 0.13 و 6.13 درصد عنوان شده است.

 

تراز حساب های جاری:

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تراز حساب جاری ایران در سال 2012 حدود 27.156 میلیارد دلار معادل حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این میزان امسال به 11.858 میلیارد دلار یا حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

این رقم برای سال آینده میلادی 1.047 میلیارد دلار یا 0.25 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.

 

کاهش بدهی خالص دولت:

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته 0.17 تولید ناخالص داخلی و در سال جاری میلادی 3.18 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. پیش بینی صندوق بین المللی پول از کل بدهی خالص دولت در سال 2014 حدود 5.79 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

 

درآمدها و مخارج کلی دولت:

درآمدهای کلی دولت ایران از سال 2012 روند نزولی به خود گرفته و از 16.5 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال به 14.7 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. این درحالی است که مخارج دولت ایران در سال 2012 حدود 18.96 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و در سال 2013 به 17.2 درصد کاهش یافته است.

صندوق بین المللی پول درآمدهای کلی دولت ایران در سال 2014 را 12.72 درصد تولیدناخالص ملی این کشور تخمین زده است در حالی که مخارج کلی دولت ایران در این سال با کاهش اندک نسبت به سال جاری 17.1 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.