مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

از بامداد روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه قیمت جدید بنزین و گازوئیل با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل در سال جاری به شرط حفظ مصرف در سطح سال گذشته، ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

از امروز(جمعه) نرخ بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ترتیب با نرخ ۷۰۰ تومان و ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بر این اساس در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳، همانند سال گذشته حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز ( ۲۴.۵ میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود هفت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.

نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید که با توجه به این که ۹۷ درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.

                           جدول درصد افزایش قیمت سوخت

نوع سوخت

قیمت قبلی ( تومان(

قیمت جدید (تومان(

درصد افزایش

بنزین معمولی یارانه‌ای

400

700

75 درصد

بنزین سوپر یارانه‌ای

500

800

60 درصد

بنزین معمولی آزاد

700

1000

43 درصد

بنزین سوپر آزاد

800

1100

37 درصد

بنزین برای مصارف دولتی

700

1000

43 درصد

گازوییل سهمیه‌ای

150

250

66 درصد

گازوییل آزاد

350

500

42 درصد

سی.ان.جی

310

450

45 درصد

گاز مایع

540

650

20 درصد