مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی
دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی D۸ گفت: بعد از ۶ سال از تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی D۸ به تازگی نقشه راه عملیاتی گسترش فعالیت های گردشگری بین هشت کشور عضو پیشنهاد شد چون تاکنون صنعت گردشگری در میان این کشورها اولویت نداشته است.

سیدعلی‌محمد موسوی دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور درحال توسعه به مهر گفت: توریسم یکی از مباحث ۲۰ گانه ای است که سازمان همکاری‌های اقتصادی ۸ کشور D۸ در این خصوص فعالیت می کند به نحوی که در چند سال گذشته تا کنون سه بار اجلاس گردشگری برگزار کرد.

وی افزود: یک میلیارد نفر جمعیت متعلق به هشت کشور عضو این سازمان هستند که می توانند از این پتانسیل برای همکاری های بیشتر استفاده کنند. چون این کشورها دارای جاذبه های بسیار خوبی از نظر گردشگری هستند از سوی دیگر این سازمان نیز در نظر دارد تا در سالهای آینده به بحث گردشگری بیشتر بپردازد.

وی ادامه داد: تا کنون گردشگری جزو پنج اولویت اصلی این سازمان نبوده بنابراین پیشرفت قابل توجهی را در این زمینه نداشته است چون تا کنون به این صنعت نگاه فرهنگی می شد درحالی که باید آن را یک فعالیت اقتصادی دانست و برای آن مانند یک منبع درآمدزا برنامه ریزی کرد.

موسوی درباره اینکه چقدر به آمارهای گردشگری و فعالیت های انجام شده در کشورها اعتماد می کنید گفت: ما وارد بحث با کشورها نمی شویم و بنا را بر این می گذاریم که آنها آمارهای واقعی خود را از جایگاه صنعت گردشگری در کشورشان ارائه می کنند.

وی پاکستان را غایب اصلی نشست های اعضای D۸ عنوان کرد و گفت: این غیبت به دلیل مشکلات داخلی پاکستان است اما در مجموع نشست هایی که برگزار می شود دارای سطح قابل قبولی هستند اما اگر تا کنون کاری را از پیش نبرده ایم به این دلیل است که اولویت کاری کشورهای D۸ همانند کشورهای عضو اکو، اقتصاد و تجارت است. بنابراین نمی توان گفت که چرا بعد از ۸ سال در زمینه گردشگری کاری انجام نشده چون تا کنون این صنعت جزو برنامه ریزی های اعضا نبوده است.