مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳ ق.ظ

دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی را مطرح نمود، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه ‏کاری لازم را در جوامع تقویت نمود به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

‏مک کللند و همکارانش اهم ویژگی هایی را که در مورد کارآفرینان مورد ‏بررسی و تایید شده بودند جمع آوری نمود‏ند که اهم آنها عبارتند از:

  1. توفیق طلبی
  2. تمایل به مخاطره پذیری
  3. نیاز به استقلال
  4. کارآفرینان د‏ارای مرکز کنترل د‏رونی هستند
  5. خلاقیت 
  6. ‏تحمل ابهام

 

مفهوم عناصر اصلی کار آفرینی

توفیق طلبی

‏نیاز به توفیق عبارت است از تمایل به انجام کار در استاندارهای عالی، جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی، افراد با نیاز به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد ترجیح می دهند تا شخصا مسئولیت حل سشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود به عهده گیرند.

تمایل به مخاطره پذیری

‏عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می توانند از طریق تلاش های شخصی مهار شوند. هنگام در نظر گرفتن هرگونه مخاطره، دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند، یکی سطح درک فرد کارآفرین از مخاطره، در آغاز هر فعالیت پرمخاطره و دیگری امکان احتمالی مشهود شکست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است.

  تحمل ابهام

‏قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه بدانیم آیا موفق خواهیم شد یا خیر.

نیاز به استقلال

‏از ویژگی هایی است که به عنوان یک نیروی بسیار برانگیزاننده مورد تأکید واقع شده است در واقع نیاز به استقلال را می توان به صورت عبارتی نظیر کنترل داشتن بر سرنوشت خود، کاری را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن تعریف کرد. میل به استقلال، نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصر است لذا آزادی عمل، پاداشی دیگر کار آفرینی است.

قاطعیت

‏تعلل نمی کنند، سریعا تصمیم می گیرند و سرعت آنها یک عامل کلیدی موفقیتشان می باشد.

عزم اراده

‏با تعهد کامل سرمایه خود را اداره می کنند آنها به فدرت تسلیم می شوند، حتی زمانی که با یک سری موانع حل نشدنی مواجه می شوند.

مرکز کنترل

‏عقیده فرد نسبت به این که عاقبت و سرانجام وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می باشد را مرکز کنترل می نامند. بیشتر کارآفرینان را دارای مرکز کنترل درونی توصیف می نمایند، افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج ازکنترل آنها می باشد، سرنوشت آنها را تعیین می کند.

پول

‏ثروتمند شدن انگیزه اصلی کارآفرینان نیست پول بیشتر یک معیار برای موفقیت آنهاست. آنها بر این عقیده اند که چنانچه موفق شوند پاداش خودشان را دریافت خواهندکرد.