مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

مجمع جهانی اقتصاد از جمله سازمانهای معتبری است که یکی از کارهای ارزشمندش انتشار گزارشات رقابت اقتصادی در جهان است.

به مشابهت بقیه کشورهای مهّم جهان ایران نیز در مطالعات این مجمع بطور سالیانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

سرمایه انسانی

این مجمع در سال ۲۰۱۳ گزارش بسیار ارزشمندی در مورد سرمایه های انسانی منتشر کرده است که در آن ۱۲۲ کشور مورد مطالعه از جمله ایران از نظر سرمایه های انسانی در شاخصهای مهّمی چون آموزش، سلامتی و تندرستی، محیط کار و اشتغال و توانمندی سازی محیط مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفته اند.

 

کشور سوئیس در این رتبه بندی، رتبه اول را بدست آورده است و و کشور یمن رتبه آخر(۱۲۲) را احراز نموده است.

 

امّا آنچه جلب توجه می کند جایگاه ۹۴ امی کشورمان ایران است که در زمینه آموزش رتبه ۶۸، در زمینه سلامت رتبه ۸۷، در زمینه محیط کار و اشتغال رتبه ۱۱۹ و در زمینه توانمندسازی محیط رتبه ۸۸ را کسب کرده است.

 

این گزارش به اندازه دقیق و با ذکر جزئیات در هر یک از چهار شاخص تهیه شده است که به آسانی می تواند در اولویت بندی برنامه های بهبود برای کشور نیز کمک می کند.

 

برای مثال این گزارش نشان می دهد در حوزه سلامتی مردم ما از نظر استرس از میان ۱۲۲ کشور رتبه ۱۱۷ را احراز کرده است و همچنین رتبه افسردگی در کشور ۱۰۸ می باشد، این عداد واقعاً نگران کننده است و این موضوعات عزم و اراده جدی حوزه های تصمیم گیرنده و اجرایی را می طلبد. 

 

شاخصهای جالب دیگری هم در مورد ایران هست: (رتبه ایران از ۱۲۲)

 

 • کیفیت مدارس مدیریتی: ۸۳
 •  
 • درصد نرخ بیکاری: ۹۲
 •  
 • ظرفیت نگهداری نخبگان در کشور: ۱۱۰
 •  
 • ارتباط صنعت و دانشگاه: ۷۹
 •  
 • متوسط آی کیو: ۸۵٫۶
 •  
 • درصد رشد تولید ناخالص ملی: ۱,۸%

لینک سایت مجمع جهانی اقتصاد