مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

ثبت نام با تخفیف ویژه برای شما :  

فقط 40000 تومان از شهریه 60000 تومان ثبت نام در کارگاه کارآفرینی خانگی سهم شما

و 20000 تومان سهم مهندس سعدی برای آموزش و توسعه کارآفرینی

 

کوپن تخفیف : mrSaadi941030

توجه : فقط تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 30 دی ماه کوپن تخفیف از طریق ارسال پیامک نام  متقاضی و شماره فیش بانکی واریز مبلغ 40000 تومان به شماره حساب 5225403533 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه بنام دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اعتبار دارد.