مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

1️⃣ وب سایت Beepi
مدت فعایت: ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۷
سرمایه جذب شده: ۱۵۰ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۵۶۰ میلیون دلار
حوزه فعالیت : خرید و فروش خودروهای دست دوم
⛔️علت شکست : کمبود سرمایه و درآمد

 

2️⃣ شرکت Quixey
مدت فعالیت: از ۲۰۰۹ تا فوریه ۲۰۱۷
سرمایه جذب شده: ۱۳۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش:۶۰۰ میلیون دلار
حوزه فعالیت : موتور جست وجوی موبایلی
⛔️علت شکست : عدم مدل درآمدی مشخص و با ثبات

 

3️⃣ استارتاپ Yik Yak
مدت فعالیت: ۲۰۱۳ تا آوریل ۲۰۱۷
سرمایه جذب شده: ۷۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۴۰۰ میلیون دلار
حوزه فعالیت : اپلیکیشن شبکه اجتماعی
⛔️علت شکست : گسترش بی اخلاقی بین دانش آموزان

 

4️⃣ سرویس Maple
مدت فعالیت: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷
سرمایه جذب شده: ۲۹ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۵ میلیون دلار
حوزه فعالیت : سرویس‌های فروش آنلاین و دلیوری غذا
⛔️علت شکست: توقف ارسال دسر و هدایای رایگان و جلب رضایت مشتریان

 

5️⃣ استارتاپ sprig
مدت فعالیت: ۲۰۱۳ تا ‌۲۰۱۷
سرمایه جذب شده: ۵۷ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۰میلیون دلار
حوزه فعالیت : فروش آنلاین و ارسال غذا به مشتریان
⛔️علت شکست : نبود قیمت رقابتی و عدم جذب سرمایه گذار
 
🆔 @Drsadi ✨ #کارآفرینی 🍃